ກ່ອນອື່ນຂໍຝາກທຸກຄົນແຊໃຫ້ແດ່ເດີ ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າມີຄົນ1ທີ່ຢູ່ບ້ານດຽວກັບແມ່ຕູ້ໄດ້ແຊັດມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ກ່ອນອື່ນຂໍຝາກທຸກຄົນແຊໃຫ້ແດ່ເດີເລື່ອງມີຢູ່ວ່າມີຄົນ1ທີ່ຢູ່ບ້ານດຽວກັບແມ່ຕູ້ໄດ້ແຊັດມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຢາກໃຫ້ໄໝເປັນສື່ກາງໃນການຊ່ວຍແມ່ຕູ້ທີ່ຢູ່ກັບຫຼານສອງຄົນໄໝບໍ່ໄດ້ໄປຫາເພີ່ນເຖິງທີ່ເນື່ອງຈາກເພີ່ນຢູ່ໄກ

ແຕ່ໄໝໄດ້ໃຫ້ເພີ່ນໄປເຮັດໜັງສືຢືນຢັນຈາກຫ້ອງການບ້ານວ່າເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກແທ້ ແລະ ຢູ່ບ້ານນັ້ນແທ້ ເພີ່ນກໍ່ໄດ້ໄປເຮັດໜັງສືມາແລ້ວສົ່ງໃຫ້ໄໝ.

ມີແມ່ຕູ້ຄົນຫນື່ງຊື່ລູອາຍຸ54ປີ ອາໄສຢູ່ກັບຫຼານ2ຄົນຫຼານອາຍຸ9ປີ ອາໄສຢູ່ບ້ານທ່າ ເມື່ອງແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຕອນນີ້ແມ່ຕູ້ທຸກຍາກຫຼາຍບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ບໍ່ມີເຂົ້າກິນບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງ ຕູບທີ່ອາໄສຢູ່ກໍ່ແມ່ນດິນຄົນອື່ນແຕ່ລະມື້ເລາະຂໍເຂົ້ານຳໄທບ້ານກິນ ຫຼານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເວລາຝົນຕົກແຮງກໍ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ເພາະຕູບຝົນຮົ່ວ ບໍ່ມີຮອດເຂົ້າກີນ.

ຈື່ງຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳທຸກຄົນຜູ້ທີ່ໃຈບຸນຊ່ວຍຄົນລະເລັກລະນ້ອຍເພື່ອຈະສ້ອມແປງເຮືອນໃຫ້ແມ່ຕູ້ກັບຫຼານ

ແລະ ຊື້ເຂົ້າສານ,ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນແລະອາຫານການກິນທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆຫຼືໄຜທີ່ຢູ່ໄກ້ເພີ່ນຖ້າຢາກໄປຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ນດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ສາມາດໄປໄດ້ເປັນເຄື່ອງນຸ່ງມືສອງກໍ່ໄດ້

ຖ້າໄຜມີເງືອນໄຂຢາກຊ່ວຍສ້ອມແປງຕູບໃຫ້ແມ່ຕູ້ສາມາດໂອນເຂົ້າບັນຊີໄໝໄດ້

ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

MAIKHAM THANBOUNHUEANG

051120001014294001

ເງິນທີ່ໄດ້ມາແມ່ນໄໝຈະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕີດຕໍ່ມາຫາໄໝພ້ອມກັບໄໝຈະຕີດຕໍ່ຫາທາງຫ້ອງການບ້ານເພີ່ນໃຫ້ຮັບຮູ້ນຳແລະ ໃຫ້ເພີ່ນຊ່ວຍສານຕໍ່ການ.

ສ້ອມແປງໃຫ້ເພາະເພີ່ນຢູ່ໄກໄໝໄປດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້

ໄຜຢາກໄປຊ່ວຍເພີ່ນເຖິງທີ່ສາມາດຕີດຕໍ່ເບີນີ້ເດີ
99462617 ເບີໂທແລະແອັບ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.