ປະກາດຮັບສະໝັກຄູອະນຸບານຈຳນວນຫຼາຍດ່ວນ.

ປະກາດຮັບສະໝັກຄູອະນຸບານຈຳນວນຫຼາຍດ່ວນ.

+ເອກະສານ

– ໃບປະກາດຈົບຄູອະນຸບານ

-ຊີວະປະຫວັດ

– ກ໋ອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ.

+ ໜ້າທີ່

-ເປັນຄົນໃຈເຢັນ

-ມີຄວາມອົດທົນ

-ຮັກເດັກ

-ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ

ສະຖານທີ່ ໂຮງຮຽນວຽງຈັນແຫ່ງຄວາມຝັນ
ບ້ານ ນາຄວາຍໃຕ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕິດຕໍ່ໃນໂມງລັດຖະການ 020 98247447,

020 95547685, 020 99563552

ໝາຍເຫດ: ຄູອະນຸບານທີ່ຈົບສາຍອະນຸບານໂດຍກົງ ຕ້ອງການດ່ວຍ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *