ແຊ໌ຣຕໍ່ເອົາບຸນ! ຊັ້ນຍອດສະໝູນໄພ ແກ້້ລຕາຝາມົວ

ແຫ້ວຫນູ ວັດສະພືດທີ່ໄຮ່ຄ່າ ແຕ່ມີຊັບພະຄຸນເປັນຢາດີເປັນເລີດດື່ທຸກວັນເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ.

ຍ້ຳກີນສົດໆວັນລະ3ຫົວ ແກ້ຕາຝາມົວ ຕົ້ມດື່ມນ້ຳແກ້ກົດໄຫລຍ້ອນ ຫລື.

ບົດເປັນຜົ້ງປັ້ນປະສົມກັບນ້ຳເຜີ້ງ ເປັນລູກກອນ ກໍ່ໄດ້ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *