ເກມ POPCAT ກາຍເປັນກະແສໃໝ່ມາແຮງໃນອອນລາຍ ລະວັງອຸປະກອນເສື່ອມສະພາບກ່ອນ ອາຍຸ

ໄລຍະສອງສາມວັນມານີ້ ເກມ POPCAT ໄດ້ກາຍເປັນເກມທີ່ມາແຮງແຊງທຸກຢ່າງໃນໂລກອອນລາຍ ໂດຍມີຮູບແມວ ເປັນສັນຍະລັກ ແລະມີການນັບຈາກການກົດໃຫ້ແມວອ້າປາກ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ແມວໂຕດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ Oatmeal ເຈົ້າຂອງຖ່າຍລົງໃນ Twitter ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ ແລະຖືກນຳໄປຕັດຕໍ່ໃຫ້ເປັນແມວອ້າປາກກວ້າງ ເປັນຮູບໂຕ “O” ຈົນກາຍເປັນກະແສໃນໂລອອນລາຍກ່ອນຈະພັດທະນາຂຶ້ນມາເປັນເກມ.

ກະແສແມວ Oatmeal ອ້າປາກ ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປັນເກມໃນເວັບໄຊ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2021ວິທີການຫລິ້ນ ພຽງແຕ່ກົດໜ້າຈໍໃຫ້ແມວອ້າປາກກໍຈະຖືກນັບສະຖິຕິ ແລະ ມີການຈັດອັນດັບLeaderboard ຈາກ 207 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ນັບແຕ່ມີການເປີດໃຫ້ຫລິ້ນເມື່ອຕົ້ນປີຜ່ານມານັ້ນປະເທດຟິນແລນເປັນອັນດັບ 1 ຂອງLeaderboard ຄອງຕໍາແໜ່ງນີ້ຕະຫຼອດມາ, ຮອດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ໄຕ້ຫວັນພຸ່ງຂຶ້ນທຳລາຍສະຖິຕິ ເປັນອັນດັບ 1 ແລະ ວັນທີ 16.8.2021ປະເທດໄທໄດ້ຂຶ້ນຄອງຕຳແໜ່ງອັນດັບ 1 ເຊິ່ງມາເຖິງວັນທີ 16 ສິງຫາ ຍັງບໍ່ມີປະເທດໃດທຳລາຍສະຖິຕິໄດ້ເທື່ອ.

ສ່ວນ ສປປ ລາວ ມີຍອດຄະແນນຈາກ ອັນດັບທີ26 ວັນທີ 14 ສິງຫາ ແລະ ອັນດັບທີ 17 ວັນທີ 15ສິງຫາ ປັດຈຸບັນມີຄະແນນລວມ 710 ລ້ານກວ່າຄັ້ງ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 14 ຂອງໂລກ.ຫລາຍຄົນມອງວ່າການກົດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນຫລາຍໆ ອາດເຮັດໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້ຈັກປະເທດລາວຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນໝາຍເຖິງການສ້າງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຫັນມາສົນໃຈລາວເຮົາ ແລ້ວຊອກຮູ້ຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍອາດເປັນກະແສ

ກົງກັນຂ້າມ ເລື່ອງການມອງວ່າປະເທດລາວເຮົາມີເວລາວ່າງ ແລະ ເມົາມົວແຕ່ກົດໜ້າຈໍຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ຈຳນວນພົນ ກັບຄະແນນທີ່ອອກມາ ແລະຝາກເຖິງທ່ານທັງຫລາຍທີ່ພວມນຳກະແສ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພາະຫາກເຮົາກົດຫລາຍໆຄັ້ງ ນັ້ນໝາຍເຖິງການໃຊ້ງານໜ້າຈໍຂອງທ່ານດ້ວຍ ອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນກົດສະສົມຄະແນນນັ້ນເສື່ອມສະພາບລົງໄປດ້ວຍ.

ລິ້ງ: https://popcat.click/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *