ແຮງງານລາວ ທີ່ໄດ້ເບິ່ງຄລິປນີ້ ຈະຕ້ອງນ້ໍາຕາຊຶມ ແນ່ນອນ

ແຮງງານລາວ ທີ່ໄດ້ເບິ່ງຄລິປນີ້ ຈະຕ້ອງນ້ໍາຕາຊຶມ ແນ່ນອນ.

ຊ່ວຍແຊຣຝາກຄິບນີ້ໃຫ້ເຖີງແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈັາກຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ລັດຖະບານລາວໃຫ້ຄິດດີໆກ່ອນລັດຖະບານຈະຮັບມາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ.

ຄິຼບ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *