ຫລັງຈາກໄຫ້ວພຣະແລ້ວ ມື້ນີ້ພິເສດບໍ່ໄດ້ນັ່ງສຳມະທິ ພຣະສົງສຳມະເນນກ່າມາຫນຶ້ງເຂົ້າກຽມໄປຊວ່ຍເຫລືອປະຊາຊົນຢູ່ສູນກັກໂຕເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ.

ຫລັງຈາກໄຫ້ວພຣະແລ້ວ ມື້ນີ້ພິເສດບໍ່ໄດ້ນັ່ງສຳມະທິ ພຣະສົງສຳມະເນນກ່າມາຫນຶ້ງເຂົ້າກຽມໄປຊວ່ຍເຫລືອປະຊາຊົນຢູ່ສູນກັກໂຕເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ.

ມື້ນີ້ຫນຶ້ງພ້ອມກັນ ຫ້າຫວດ ປະມານ10 ຫວດພຸ້ນລະ ໃຜຫວ່າງມາຊ່ວຍແດ່ເດີ.

ຕອນສວຍແມ່ນຕຽມຈືນຊີ້ນຕຳແຈ່ວຫມາກເຂືອ…

ແພັກອາຫານ.ປະມານ11ໂມງແມ່ນອອກເດີນທາງເດີ .

ໃຜມີຫຍັງຈະປະກອບສ່ວນກ່າມາ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *