?ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍກວ່າ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ ຕ້ ອ ງ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ມາເດີ

?ອັ ນ ຕະ ລາຍກວ່າໂຄ ວິ ດ ບໍ່ຕ້ອງ ແ ຜ່ ລະ ບ າດມາເດີ.

ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ພົບເຫັນການລະບາດຂອງໄວຣັດ Marburg ເຊິ່ງເປັນດຽວກັນກັບອີໂບລາ ດ້ວຍອັດຕາການຕາຍສູງເຖິງ 88% ອັນຕະລາຍຫຼາຍ.

ເຊິ່ງຕອນນີ້ມີຄົນຕາຍຄົນທຳອິດທີ່ປະເທດກີນີແລ້ວ ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.

ທີ່ມາ: https://thestandard.co/marburg-virus-disease/ຂ່າວຈາກ: ເຈາະຈີ້ມທຸກເລື່ອງລາວadmin May

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *