ຝາກແຊຮ໌ຕໍ່ແນ່ເດີ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໂ ກ່ ງເງິນ 28 ລ້ານ ແລ້ວລົບຫນີ.

#ຝາກແຊຮ໌ຕໍ່ແນ່ເດີ ? ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໂກ່ງເງິນ 28 ລ້ານ ແລ້ວລົບຫນີ.

ຖິ້ມກຳມະກອນ 5 – 6 ຄົນໄວ້.

ກະລຸນາມາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງໂຕເອງດ່ວນ

ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ດຳເນີນຕາມກົດຫມາຍ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *