ແຊຕໍ່ ທຸກຄົນຢູ່ເຮືອນພ້ອມໃຈໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານໝໍ

?ພວກເຮົາເມຶ່ອຍສຳໄດ້ທ່ານໝໍ ເມຶ່ອຍກວ່າຫຼາຍເທົາ ພວກເຮົາຢູ່ເຮືອນພ້ອມໃຈໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານໝໍທີ່ເສຍສະຫຼະເພື່ອປະເທດຊາດລາວເຮົາ(ໃຫ້ພາບບັນຍາຍເອງ)​

❤️❤️##ໃຜຮັກທ່ານໝໍແດ່‼️##ຄົນລະແຊ ##ຄົນລະຄອມເມັນ (##ຮັກທ່ານໝໍທີສຸດ❤️❤️?????)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *