ແຈ້ງການດ່ວນ ໃຫ້ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນປາກເຊ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 14 ສິງຫາ-20 ສິງຫາ 2021

ໂດຍລະບຸເຖິງເຈົ້ານະຄອນປາກເຊ ໃຫ້ມີການປິດການເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນປາກເຊ.

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 14 ສິງຫາ-20 ສິງຫາ 2021 ເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂ ແລະ ຄບຄຸມການລະບາດ ແລະ ປະເມີນສະຖານະການ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *