ອີ່ຕົ້ນຫຼານນ້ອຍເດແມ່ຕິດໂ ຄ ວິ ດຫຼານນອນຫ້ອງຄົນດຽວທຸກມື້

ອີ່ຕົ້ນຫຼານນ້ອຍເດແມ່ຕິດໂຄວິດຫຼານນອນຫ້ອງຄົນດຽວທຸກມື້

ກາເລີຍໄປຫາຫຼານທຸກມື້ໃຫ້ກຳລັງໃຈມ້ຽນຫ້ອງພາໄປຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ

ເພີ່ນວາສູ້ໆ ຫຼານເຂົ້າຫ້ອມ ຫຼານເກັງໆ 06ປີນອນຄົນດຽວບໍ່ຍ້ານເວົ້າເກັງໆ

ຄິຼບ1:

ຄິຼບ2:

ທີ່ມາ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *