ຂ່າວດີ ມື້ນີ້ ລາວ ປິ່ນປົວຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຫາຍດີແລ້ວ 5,053 ຄົນ ຫາຍດີໃໝ່ 425 ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 11 ສິງຫາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 2,725 ຕົວຢ່າງ.”

(1). ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 285 ) ກໍລະນີ, ” ( + 278 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ (+ 07 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 9,161 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 30 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 30 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 922 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງວຽງຈັນ (+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

3. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 03 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ເປັນຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ (ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ),

4. ແຂວງຄຳມ່ວນ (+ 60 ) ກໍລະນີ ” ( + 60 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ຜູ້ໄກ້ສິດຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

6. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (+ 98 ) ກໍລະນີ ” ( + 97 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 571 ຕົວຢ່າງ,

7. ແຂວງສາລະວັນ (+ 12 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

8. ແຂວງອັດຕະປື (+ 01 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

9. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 80 ) ກໍລະນີ ” (+ 78 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 623 ຕົວຢ່າງ;

(2). ລວມຍອດຜູ້ທີ່ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ ( 4,100 ) ກໍລະນີ;

(3). ປິ່ນປົວຫາຍດີວັນນີ້ ( – 425 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວຈຳນວນ ( 5,053 ) ກໍລະນີ;

(4). ເສຍຊີວິດ (+ 00 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່) ແລະ ລວມສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເສັຍຊີວິດ ( 08 ) ກໍລະນີ;

(5). ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ກໍລະນີຊຸມຊົນ:

1. ກໍລະນີຊຸມຊົນແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນຄະນະພະແນກ ຫຼັງຈາກມາອົບຮົມວຽກງານ malaria ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລ້ວກວດພົບເຊື້ອ,

2. ກໍລະນີຊຸມຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນພະນັກງານ ແລະ ທະຫານປະຈຳດ່ານວັງເຕົ່າ,

3. ກໍລະນີຊຸມຊົນແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ແມ່ນນັກສຶກສາແພດ ມາເປັນອາສາສະໝັກຊ່ວຍກັ່ນຕອງ ແລະ ສໍາພາດແຮງງງານ ຢູ່ສູນຫລັກ 04 ມາເຮັດວຽກໄດ້ 01 ເດືອນແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *