ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ +21.038 ຄົນ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ +207

ມື້ນີ້ ປະເທດໄທ ມີຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສະຖິຕິໃຫມ່ +21.038 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +207 ຄົນ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ແລະ ມີສະຕິ. ແຮງງານລາວ ທີ່ກັບມາຈາກໄທ.

ຈົ່ງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະເທດໄທ, ສູນຂໍ້ມູນໂຄວິດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *