ຜູ້ຍິງອ່ານດ່ວນ..!!!10 ຂໍ້ຂອງການເປັນເມຍທີ່ດີ ຄຳແນະນຳຈາກເສດຖີໝາຍເລກ 1 ຂອງຈີນ

ການເປັນເມຍ ໝາຍເຖິງການເປັນແມ່ເຮືອນຄົນໜຶ່ງທີ່ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງດູແລເອົາໃຈໃສ່ຄົນທີ່ເປັນຜົວ ນັບແຕ່ເລື່ອງຈິດໃຈຕະຫຼອດຮອດການເປັນຢູ່ ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວຕ່າງຄົນຕ່າງມີແນວທາງສະເພາະຂອງໃຜລາວ ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ຄອບຄົວມີສຸກ, ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຮັກໃຄ່ກັນ 10 ຂໍ້ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດຢ່າງແຈກມ່າ ມະຫາເສດຖີໝາຍເລກ 1 ຂອງຈີນແນະນຳ ແລະຄິດວ່າຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ຄົງຕ້ອງການໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ ມີຫຍັງແດ່ແອັດມິນດ້ວງນຳມາຝາກທຸກຄົນມື້ນີ້.

1. ຫຼັງແຕ່ງງານຈະປ່ຽນສະຖານະເປັນເມຍ ເປັນແມ່ຂອງລູກ ຊຶ່ງຄົນທີ່ມັກເອົາແຕ່ໃຈຈະບໍ່ສາມາດເຮັດແບບນັ້ນໄດ້ອີກ ເພາະຕ້ອງດູແລເບິ່ງແຍງລູກຜົວ ຊ່ວຍເປັນແຮງໜູນໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວ.2. ຫາກຮັກຜົວຕົນເອງຕ້ອງຮູ້ຮັກພໍ່ແມ່ເຂົາກ່ອນ ໃຫ້ນຶກສະເໝີວ່າຖ້າບໍ່ມີພໍ່ແມ່ເພິ່ນຈະບໍ່ມີຜົວມາໃຫ້ເຮົາຮັກ ສະນັ້ນຢ່ານຳເອົາທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື ການກະທຳຂອງພໍ່ແມ່ຜົວທີ່ມີຕໍ່ເຮົາໄປປຽບທຽບກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດເຮົາ.

3. ຕ້ອງເປັນຄົນມີເຫດຜົນບໍ່ຖາມຊອກແຊກທຸກແງ່ມຸມ ເພາະບາງສິ່ງເປັນວິທີການສ່ວນຕົວໃນການເຮັດວຽກ, ການດຳລົງຄົງຢູ່ໃນແບບຂອງເຂົາ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອະທິບາຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ໃນທຸກເລື່ອງ ເປັນເມຍທີ່ດີຄວນຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງໃຫ້ກຳລັງໃຈ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຈະນຳຊູຊີເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງ.

4. ຫາກຜົວຖືກເຮົາຄຸມຄົງຍອມເຮົາແຕ່ປາກ ແຕ່ຖ້າຜົວຖືກຮັກຈະຍອມເຮົາດ້ວຍໃຈ ສະນັ້ນກ່ອນອື່ນຕ້ອງຮັກເຂົາໄວ້ ຢ່າຄິດແຕ່ຈະຄຸມເຂົາໃຫ້ຢູ່ມັດ ຍິ່ງຕໍ່ໜ້າຢູ່ກຸ່ມໝູ່ຄູ່ຂອງຕົນຍິ່ງຕ້ອງລະວັງບໍ່ຄວນນິນທາຜົວຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງຈະດີກວ່າ.

5.ຢ່າຄິດທີ່ຈະປ່ຽນເຂົາ ແຕ່ເຮົາຄວນສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາປ່ຽນເອງ, ຫາກໄດ້ຜົວຄືຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມັກສົນວຽກເຮືອນການຊານກໍ່ຈົ່ງຢ່າບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຮັດ ແລ້ວໃຫ້ເຂົາໄປເຮັດວຽກແນວອື່ນທີ່ຖະໜັດຈະສາມາດຊ່ວຍເຮົາທຳມາຫາກິນສ້າງຄອບຄົວໄດ້ດີກວ່າ.

6. ຢ່າເອົາແຕ່ທ່ຽວຫຼິ້ນ ພໍຜົວກັບເຮືອນເມຍຕ້ອງຢູ່ເຮືອນເພາະຜົວອາດຢາກເຫັນ, ຢາກໄດ້ຍິນສຽງເມຍໂຕເອງກ່ອນສິ່ງອື່ນໃດ, ເມື່ອມາຮອດຈົ່ງລົມກັນດ້ວຍຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຈະໃຫ້ຜົວມາຟັງແຕ່ສຽງຈົ່ມສຽງດ່າຂອງເມຍ.

7. ຢ່າເອົາຄວາມສົງໄສຂອງຕົນເອງເປັນຈຸດຕັດສິນ ຢ່າຄິດເອງເອີເອງບໍ່ວ່າເລື່ອງໃດກໍ່ຕາມ ເພາະນັ້ນຈະເປັນແຮງກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຜົວ ແລະຕົວເຮົາເອງກໍ່ສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ.

8. ຢ່າທຳຕົວເປັນຄົນຈຸຈີ້ຈຸກຈິກ ຄອຍວ່າຮ້າຍຫາເລື່ອງໄປເລື້ອຍເພາະບໍ່ມີຜົວຄົນໃດຢາກມີເມຍແບບນີ້ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນເມື່ອໃດຕ້ອງຖຽງກັນຕະຫຼອດ.

9.ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນຢ່າຫາເລື່ອງມາດ່າຜົວໂຕເອງເດັດຂາດ ເພາະຖ້າຫາກເຮົາຍິ່ງດ່າກໍ່ຍິ່ງຄຽດໃຈຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະຈະມີແຮງສະທ້ອນກັບມາຫາໂຕເຮົາແນ່ນອນ.

10. ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ແຕ່ຜູກມັດບໍ່ໄດ້ເພາະສະນັ້ນຖ້າຈະໃຫ້ດີຢ່າຄິດແຕ່ຈະລ້ອມຈັບຜົວ ການລ້ອມຈັບນັ້ນອາດຈະໄດ້ຕົວເຂົາ ແຕ່ຖ້າດີກວ່ານັ້ນຕ້ອງສູ້ໃຫ້ໄດ້ໃຈເຂົາມາຄອງ, ເມຍທີ່ດີສອນລູກຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນໄດ້ ແຕ່ລັບຫຼັງຕ້ອງປຶກສາກັບຜົວ ຢ່າຈີກໜ້າຜົວຕໍ່ແຂກໂດຍເດັດຂາດ ເພາະຜູ້ຊາຍຫວງແຫນສັກສີຊື່ສຽງ ແລະໜ້າຕາກວ່າສິ່ງອື່ນໃດ.

ຖ້າທ່ານໃດເປັນເມຍທີ່ສຸຂຸມບໍ່ຫຼາຍເລື່ອງ ມີເຫດຜົນຊີວິດຈະເປັນສຸກ ແຕ່ຖ້າມີແຕ່ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຈະຫາຄວາມສະຫງົບໃນຊີວິດຄູ່ຍາກ!!!!

Lao Times News | Your Time Your News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *