ແຕກອີກແລ້ວ ເລກ 6 ໂຕ 800.000.000 ລ້ານຖືກ 2 ຄົນ

800.000.000₭ ຫວຍພະຍານາກ ???ເຫັນແບບຊີ້ລະດີໃຈນໍາເດ່ ລູກຄ້າເຮົາເອີ້ຍ ☺️

ທີ່ມາ.1

ທີ່ມາຜູ້ທີ 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *