ຂໍຄົນລະ 1 ແ ຊ ເພື່ອເ ປັ ນ ກຳລັງໃຈໃຫ້ແ ພ ດ ໝໍ ອ າ ສ າແດ່

ຂໍຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫ້ອາສາສະຫມັກທີເປັນດ່ານຫນ້າກວດ ໂ ຄ ວິ ດ.

.

ຂໍຄົນລະ1ແຊເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງ2ແນ່2ປີແລ້ວລຸຍແບບນີ້ກັບ ໂຄ ວິ ດ.

ບາງຄົນເປັນອາສາ2ປີ .3ປີ.4ປີ.5ປີ.ແລ້ວ.

.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *