ໜ້າເຫັນໃຈເນາະ..!!! ສາວຄູອານຸບານ ໝົດໂຮງຮຽນສອນຄົນດຽວ ບາດຕົວເລກລັດຖະກອນມາ ຄົນອື່ນພັດໄດ້

#ວອນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບດ່ວນ

ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນອານຸບານ ບ້ານ ນາກວາງຊື່ ນາງປານ ສີສະຫວາດ / ໝົດໂຮງຮຽນສອນຄົນດຽວ.

ບາດຕົວເລກລັດຖະກອນອອກມາຊໍ້າພັດວ່າເປັນຊື່ຜູ້ອື່ນໄດ້

ແນວນີ້ແລະເຂົາວ່າຄົນເຮັດນາໝາກີນເຂົ້າVunxai Phiphutsayly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *