ຄອບຄົວຕົວແບບ…!!! ປະກອບອາຊີບກະສິກຳ ແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບປີລະ 100 ລ້ານກີບ

ໄປເບິ່ງແບບຢ່າງຈາກ ທ່ານ ຄຳໃບ ຈັນທະວົງສາ ອາຍຸ 57 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານໂພສີທ່າ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ ປະກອບອາຊີບກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ໃນເນື້ອທີ່ດິນລວມປະມານ 2,5 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນແມ່ນໄດ້ປູກເຂົ້າ, ລ້ຽງແບ້, ງົວ, ຄວາຍ, ລ້ຽງປາ, ກົບ, ໄກ່ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໂດຍສະເລ່ຍປີລະ 100 ລ້ານກີບ.

ໂດຍທ່ານ ຄຳໃບ ໄດ້ເລົ່າວ່າ: ອາຊີບຂອງຕົນເອງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນເປັນກຳມະກອນ ຮັບຈ້າງເຮັດເຮືອນ ເຊິ່ງລາຍໄດ້ ພໍແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ຕົກມາຮອດປີ 2008 ຕົນເອງໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະພັກບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຢຸດເຊົາ ຈາກການໄປເປັນກຳມະກອນຮັບຈ້າງ ແລ້ວຫັນມາເຮັດອາຊີບການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ.

ເຊິ່ງໄດ້ຈັດສັນເນື້ອທີ່ນາຂອງຕົນເອງ ຈົກໜອງປາ ຈຳນວນ 02 ໜອງ ແລ້ວກໍ່ນຳເອົາລູກປາມາປ່ອຍ ລ້ຽງໄວ້ເພື່ອເປັນອາຫານການກິນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ສ້າງກະຊັງເພື່ອລ້ຽງກົບໃສ່ໃນໜອງປາ.

ເຊິ່ງສາມາດລ້ຽງກົບໄດ້ປະມານ 2.000-3.000 ພັນໂຕຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ ພ້ອມທັງໄດ້ຊື້ໂຮງສີເຂົ້າມາບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ໂດຍເອົາຮຳທີ່ໄດ້ຈາກການສີເຂົ້າມາລ້ຽງເປັດ, ໄກ່, ໝູ ເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

ນອກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ, ແບ້ ເຊິ່ງສັດແຕ່ລະປະເພດແມ່ນຈະບໍ່ລ້ຽງໄວ້ດົນ ກໍ່ຄືຖ້າສັດເຕີບໃຫຍ່ພໍຂາຍໄດ້ແລ້ວກໍ່ຂາຍອອກ ໂດຍທີ່ຍັງຮັກສາ ພໍ່-ແມ່ພັນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຂະຫຍາຍອອກລູກໃນປີຕໍ່ໆໄປ. ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີສັດລ້ຽງປະເພດງົວ 08 ໂຕ, ຄວາຍ 02 ໂຕ, ແບ້ 15 ໂຕ, ກົບ 2.000 ກວ່າໂຕ, ເປັດ 70 ໂຕ, ໄກ່ 150 ໂຕ, ມີໂຮງສີເຂົ້າ 01 ເຄື່ອງ ແລະ ປູກເຂົ້າປະມານ 02 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກການ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດແລ້ວ ພັນລະຍາຂອງຕົນເອງກໍ່ຍັງໄດ້ປະກອບອາຊີບຫັດຖະກຳ ຈັກສານຕິບເຂົ້າ ໂດຍໃນແຕ່ລະເດືອນກໍ່ຈະມີແມ່ຄ້າມາສັ່ງຊື້ຮອດເຮືອນ ໃນລາຄາໜ່ວຍລະ 20.000-30.000 ກີບ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວໃນໜຶ່ງປີສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆໄດ້ປະມານ 100 ລ້ານກີບ.

ເຊິ່ງລາຍຮັບດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຈົນຈົບລະດັບວິຊາຊີບ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທຳແລ້ວ 03 ຄົນ, ກຳລັງສຶກສາຢູ່ອີກ 01 ຄົນ, ມີເຮືອນຢູ່ 02 ຫຼັງ (ກຳລັງກໍ່ສ້າງໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ 01 ຫຼັງ), ມີລົດໃຫຍ່ 01 ຄັນ, ລົດຈັກ 03 ຄັນ ແລະ ມີເງິນເກັບແຮໄວ້ເປັນທຶນຮອນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:Khammouane News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *