ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ຫລາຍຄົນ

ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານແມ່ບ້ານ3ຄົນ.ຍິງ2.ຊາຍ1.ກິນນອນຢູ່ໃນເງີນເດືອນເລີມຕົ້ນ1.200.000_1.500.000k

ແມ່ລຽ້ງເດັກ1ຄົນ.ກິນນອນຢູ່ໃນ ເງີນເດືອນເລີມຕົ້ນ1.200.000k.

ສະຖານທີເຮັດວງກແມ່ນ ມ ນາຊາຍທອງເໜືອ.ບ້ານນາຄູນນ້ອຍ ກ້ອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່02023344544

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *