ແຮງງານລາວແມ່ມານ ເກີດລູກລະຫວ່າງລໍຖ້າເດີນທາງກັບປະເທດ ລາວ

ພາບແຮງງານລາວຕົກຄ້າງຢູ່ມຸກດາຫານ ລໍກັບປະເທດ ມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນຂຸມຶ້.

ທາງການລາວມີຂີດຄວາມສາມາດຮັບກັບໄດ້ແຄ່150 ຄົນ/ວັນ.

ທາງຈັງຫວັດມຸກດາຫານໄດ້ຈັດທີ່ພັກພິງຊົ່ວຄາວໃຫ້ທີ່ສະມາຄົມຊາວໄຮ່ອ້ອຍມຸກດາຫານ.

ພ້ອມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຕາມສົມຄວນ ແຕ່ເນຶ່ອງຈາກຈຳນວນຄົນເພິ່ມຂຶ້ນຂຸມຶ້ ປະກອບກັບສະຖານທີ່ຄັບແຄບ ປັນຫາກໍເຣິ່ມເກິດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ຫ້ອງນ້ຳ ສຸຂາ ຂີ້ເຫຍຶ່ອฯ.

ເຊົ້າມຶ້ນີ້(7 ສິງຫາ) ກໍມີແຮງງານຢິງແມ່ມານຄົນໜຶ່ງອອກລູກຣະຫວ່າງລໍກັບ ທາງການໄດ້ນຳສົ່ງໂຮງໝໍມຸກດາຫານປອດໄພທັ້ງແມ່ທັ້ງລູກແລ້ວ.

ຂໍອວຍພອນໃຫ້ແຮງງານທຸກຄົນໄດ້ເດິນທາງກັບບ້ານໂດຍປອດໄພທຸກຄົນເດີ້

Cr.ພາບຈາກ ສນງ ປຊສ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *