ແຊຣບອກຕໍ່..!! ຢາດີໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເຈັບບໍລິເວນຫົວໃຈ ໝໍ້ດຽວເຫັນຜົນ 100%

ອັນນີ້ແມ່ນກົກໝາກແຄ້ງຟ້າໃຫ້ເອົາລຳຕົ້ນ ແລະ ຮາກ ເຄືອຂີ້ຫມີ້ນເອົາເຄືອໃຫຍ່ ເອົາທັງສອງຢາ່ງນີ້ລວມກັນນຶ່ງກຳມື ຕົ້ມໃສ່ນໍ້າໜຶ່ງລິດ ຕົ້ມຟົດ 10 ນາທີ .

ແລ້ວຕອງກີນ ມັນເປັນຢາດີໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ ທີ່ມີອາການຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເຈັບບໍລິເວນຫົວໃຈ ພາໃຫ້ເມື່ອຍໄວ ແລະມັກເປັນຖ້າໃຜມີອາການເປັນແບບວ່າມານີ້ຊອກຕົ້ມກິນໂລດ ນຶ່ງຫມໍ້ເຫັນຜົນດີໂລດ 100% ອາຈານລົງມາບອກເພື່ອບຸນເພາະມີຄົນກິນທົດລອງມາແລ້ວດີແທ້ໆແລ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ.

Lao News Time | ເວລາຂ່າວ ສຳລັບທ່ານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *