ປະກາດໃຜ ລົດເສຍ ຖືກລັກ ໄປພົວພັນ ປກສ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ດ່ວນ

ປະກາດໃຜ ລົດເສຍ ຖືກລັກ ໄປພົວພັນ ປກສເມືອງ ຈັນທະບູລີ ດ່ວນ.

ໃນວັນທີ 6.8.2021 ຫາກລົດໃຜເສຍໄປເບິ່ງເອົາເດີຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເອົາຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນລົດໄປເບິ່ງ ພົວພັນ ຕຳຫຼວດເມືອງຈັນທະບູລີ ໂດຍກົງ.

ລາຍງານ.ຂ່າວ ວັນນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *