ຈຸດສັກວັກຊິນ ຢູ່ສະຖານທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ

ບັນຍາກາດ,ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ມາສັກຢາວັກຊິນກັນໂຄວິດ.

ຢູ່ສະຖານທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *