ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງ ຜ່າຕັດເກີດລູກ ໄດ້ສຳເລັດ..​ຈາກແມ່ຕິດໂຄວິ ດ

ໃນວັນທີ 4/8/2021 ສູນປີ່ນປົວກໍລະນີຕິດເຊື້ອcovid-19 ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງ.

#ໄດ້ສຳເລັດການຜ່າຕັດເກີດລູກ( Cesarean section )ຄົນເຈັບ COVID positive ຍ້ອນທ່າສະເໜີຜິດປົກກະຕິ. ເດັກເກີດເພດຊາຍ 3300 ກຣາມ ປອດໄພທັງແມ່ ແລະ ເດັກ.

ທີມທ່ານຫມໍຜ່າຕັດນໍາໂດຍ ດຣ ຄຳຮູ້ ຄຳຜາສຸກ, ດຣ ສອນພະຈັນ ຊ່ຽວຊານ ປະສູດ-ພະຍາດຍິງ ; ດຣ ກູເຫວດ ວົງເພີງເເພງ ແພດຊ່ຽວຊານພາຍນອກ ; ດຣ ຄຳຜົງ ແພດຊ່ຽວຊານວາງຢາສະຫຼົບ ; ພປຕ ພູສີນ ສີປະກາຍຄຳ ; ພບ ສຸກສະຫວັນ ສີລິວັນ ; ພບ ວາດສະໜາ ປັດຊາວົງ ; ພບ ອານຸລັກ ໄຊຍະສິດ.

ຂໍຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ. ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທຸກໆທ່ານ.

#ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາທັງໝົດຢູ່ສູນໂພນທອງມີ 25 ກໍລະນີ.

#ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອມີ 20 ກໍລະນີ,​ໃດ້ເກີດທໍາມະຊາດແລ້ວ 4 ກໍລະນີ, ໃດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກ 1 ກໍລະນີ.

#ແມ່ຍິງຖືພາເປັນແຮງງານກັກໂຕທີ່ບໍ່ທັນຕິດເຊື້ອ ທີ່ແມ່ນກຸ່ມສ່ຽງ . ມີ 5 ກໍລະນີ. ໄດ້ເກີດລູກທຳມະຊາດ 1 ກໍລະນີ.. ໄດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກ 1 ກໍລະນີ.

ເດັກຫລັງເກີດທຸກຄົນແມ່ນໃດ້ໃຫ້ຢູ່ນໍາແມ່ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ກິນນົມແມ່. ເດັກເກິດມາຈະໄດ້ເກັບໂຕຢ່າງພາຍໃນ 24 ຊມ ແລະ ມື້ທີ 14 ໃນໄລຍະຕິດຕາມຜ່ານມາຍັງບໍ່ພົບວ່າມີເດັກຕິດເຊື້ອຈາກແມ່.

ໂດຍ : ດຣ ຄຳພະສຸກ ບົວເຄນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *