ຊີວິດທີ່ຟືດເຄືອງຂຶ້ນຊ່ວງນີ້ ຈາກລັອກດາວຍາວກ້າວສູ່ຄ່າໄຟແພງຂື້ນ ງານບໍ່ເດີນ ເງີນບໍ່ໄດ້

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ທີ ຍືດເຍື້ອນັ້ນ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າບໍ່ໂລ່ງລຽນ, ລາຄາ ສິນຄ້າ ບໍລິໂພກ, ອຸປະໂພກ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ແນ່ນອນພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດໂທດໃຜໄດ້ຕໍ່ກັບການເກີດມາຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ ທີ່ກຳລັງ ສົ່ງຜົນກະທົບໄປທົ່ວໂລກ ທີ່ສປປລາວ ກໍບໍ່ສາມາດ ຫລົບລີ້ໜີຕົວຈາກ ພະຍາດຮ້າຍນີ້ໄດ້ ແລະມາຮອດ ປັດຈຸບັນ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຢ່າງຍິ່ງ.

ຄ່າຄອງຊີບທີ່ມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ກຳລັງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໝື່ນຄົນບໍ່ມີວຽກເຮັດ, ຂາດລາຍໄດ້ໜໍາຊໍ້າຄ່າຄອງຊີບນັບມື້ນັບຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ, ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກແພງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຜົນກະທົບໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ດ້ວຍກຳລັງຜະລິດພາຍໃນຍັງອ່ອນນ້ອຍ ບວກໃສ່ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໄດ້ເຮັດເສດຖະກິດພວກເຮົາ ເຂົ້າໃນພາວະທີ່ຂ້ອນຂ້າງຟືດເຄືອງ, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ພຸ່ງສູງຂຶ້ນ, ແນ່ນອນເມື່ອຕົ້ນທຶນສູງການຈຳໜ່າຍກໍສູງໄປນຳ.

ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ສິນຄ້າ ອຸປະໂພກ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນເພີ່ງພາການນຳເຂົ້າຈາກປະເທດອື່ນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມີຕົ້ນທຶນສູງ ແລະການຈຳໜ່າຍກໍສູງໄປນຳ ໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາທີ ມີການຈຳກັດການສົ່ງຄືແນວນີ້. ເພາະສະນັ້ນ ຍິ່ງສຳຄັນກວ່າເວລາໃດທັງໝົດ ທີ່ພວກເຮົາ ຈະເຫັນຄຸນຄ່າ ໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນພວກເຮົາ ຕົວຢ່າງ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ຍີ່ຫໍ້ລາວ ຂອງ ສະພາການຄ້ານັ້ນ ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າ ພວກເຮົາຄວນຕໍ່ຍອດສົ່ງເສີມເພີ່ມການໂຄສະນາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.

ໂຄວິດມາແຮງ ຄ່າຄອງຊີບກໍແພງຂຶ້ນ ເວົ້າເຖິງ ສິນຄ້າບໍລິໂພກ ໂດຍສະເພາະ ສິນຄ້າກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນ ພືດຜັກ ທັນຍາຫານ, ຊີ້ນ ປາ ໄຂ່ ນັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນພາຍໃນເຮົາ ກໍສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ຈະສາມາດ ເພີ່ມການຜະລິດໄດ້ ຫຼາຍຍິ່ງກວ່ານີ້ ຫຼາຍເທົ່ ດ້ວຍທ່າແຮງ ທີ່ມີ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດຍັງຫຼາຍ ແລະ ແຮງງານກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກ ການກັບຄືນ ສູ່ບ້ານເກີດຂອງແຮງງານລາວ.

ແຕ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງແກ້ ບັນຫາຊໍາເຮື້ອທີ່ວ່າ ການອະນຸຍາດ ແລະ ການລັກລອບການນຳເຂົ້າ ອາຫານ ຈາກປະເທດ ອື່ນທັງທີ່ພວກເຮົາ ກໍສາມາດຜະລິດໄດ້ແລ້ວ, ເມື່ອໃດ ຫາກຍັງ ນຳເຂົ້າອາຫານ ຈາກປະເທດເພິ່ນ ຢູ່ກໍບໍ່ສາມາດ ສົ່ງເສີມໃຫ້ ການຜະລິດພືດພັນທັນຍາຫານ, ຊີ້ນ ປາ ໃນປະເທດເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໄດ້. ການທີ່ ປະເທດເຮົາ ສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ ກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ລາຄາ ອາຫານ ການກິນຢູ່ບ້ານເຮົາ ສົມເຫດສົມຜົນໄດ້.

ພ້ອມນັ້ນ ເລື່ອງຄ່າຄອງຊີບແພງ, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ນອກຈາກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນແລ້ວ ຍັງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ ສະກຸນ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ບາດໄທ ແລະ ໂດລາ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ເງີນກີບໜ້ອຍລົງ ກໍຄົງເກີດ ໄພເງິນເຟີ້ ນັ້ນລະ ເພາະສະນັ້ນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຍາມໃດກໍໄດ້ ພະຍາຍາມ ໃຫ້ຄົນລາວໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ, ການໃຊ້ເງິນກີບ ກໍແມ່ນການປະກອບສ່ວນ ຂອງພວກເຮົາ ທຸກຄົນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ເງິນກີບລາວ ມີຄ່າແຂງຂຶ້ນ.

ແນ່ນອນການ ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈ ແຕ່ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນ ແມ່ນຈຳເປັນ ທີ່ສຸດ. ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນ ພວກເຮົາ ຫຼາຍອັນ ທີ່ຫັນປະເທດກ້າວສູ່ປະເທດ ທີ່ການຜະລິດ ທັງເຄື່ອງ ບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກ ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນຫາ ຄອງຊີບ ແພງ, ຄ່າແຮງງານຖືກ ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດໃນ ບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃຫ້ໄດ້ໄວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *