ແຈ້ງການດ່ວນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂີ່ລົດໂດຍສານຮ່ວມທາງກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄ ວິ ດ

ແຈ້ງການດ່ວນ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດເມືອງວິລະບູລີ ກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຂີ່ລົດໂດຍສານຮ່ວມທາງກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 1/8/2021 ຜ່ານມາ ມີຈໍານວນ 11 ຄົນ.

ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວກັກຕົວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *