ແຊຕໍ່ ແຕ່ລະຈຸດ ສັກວັກຊິນ ມື້ນີ້ – 9 ສິງຫາ2021

ມື້ນີ້!!!! ວັນທີ 02 ສິງຫາ 2021 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍ່ລິການຮັບສັກວັກຊີນ.

ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ໃຫ້ກູ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 02- 09 ສິງຫາ 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *