ໄທ ສືບຕໍ່ ສະຖິຕິໃຫມ່ ມີຶ້ນີ້ເພີ່ມ 17.669 ຄົນ, ເ ສ ຍຊີ ວິ ດ 165 ຄົນ

ສືບຕໍ່ ສະຖິຕິໃຫມ່.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄ ວິ ດ ແລະ​ ເສ ຍຊີ ວິ ດ​ໃຫມ່​ຢູ່ປະເທດໄທ​ ວັນທີ​ 29 ກໍລະກົດ​ 2021 ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ຈົ່ງປອດໄພ ແລະ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວ ຮ່ວມໃຈກັນ ເຂົ້າອອກປະເທດ ຢ່າງຖືກລະບຽບ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *