ມື້ນີ້ໄທຕິດເຊື້ອ + 16.533 ຄົນ, ເສຍ ຊິ ວິ ດ 133 ຄົນ

#update ?? ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄ ວິ ດ ? ວັນພຸດ 28/7/21

?ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ +16.533 ຄົນ.

?ຜູ້ປ່ວຍສະສົມ 514.498.ຄົນ (ຕັ້ງແຕ່ 1 ເມສາ 2021)

?ເຊົາປ່ວຍກັບບ້ານ 10. 051 ຄົນ.

?ເຊົາປ່ວຍສະສົມ 333.268 ຄົນ(ຕັ້ງແຕ່ 1 ເມສາ 2021)

?ເສຍຊີວິດ 133 ຄົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *