? ຂ່າວດີ !!! ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2021 ນີ້ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຕື່ມ

ຈໍານວນ 1.415.000 ໂດສ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບ ວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ ຈາກ ສປ ຈີນ 1.000.000 ໂດສ ແລະ.

ວັກຊີນ ແອສຕຮາ ເຊເນກ້າ 415.000 ໂດສ ຈາກປະເທດ ອັງກິດ.

ຊົມເຊີຍ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *