ດວ່ນ!​ ເມືອງສອງຄອນ​ ອອກແຈ້ງການ ລ໊ ອ ກດ າ ວ 4 ບ້ານ 14 ວັນ

ດວ່ນ!​ເມືອງສອງຄອນ​ ອອກແຈ້ງການ​ ເລກທີ​ 444/ຈມສຄ ໃຫ້ປິດບ້ານ (ລອັກດາວ)​

– ບ້ານທ່າແພ,​

– ບ້ານຫນອງຍໍ (ຄຸ້ມບ້ານໃຫມ່ນະຄອນສີ),​

– ບ້ານຫນອງເມັກ(ຄຸ້ມບ້ານຕານຕີ້ວ),​

– ບ້ານໂນນສຳລານ.

ແລະ​ ລອັກດາວຄອບຄົວຜູ້ສຳພັດໃກ້ຊິດກັບທາມລາຍຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເປັນເວລາ​14ວັນ.#ລະອຽດຕາມແຈ້ງການ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *