ແຈ້ງດ່ວນ ໃຜພົບຊາຍໃນພາບ ພົບເຫັນຢູ່ໃສ ແຈ້ງດ່ວນ

ແຈ້ງດ່ວນ ໃຜພົບຊາຍໃນພາບ ພົບເຫັນຢູ່ໃສ ແຈ້ງດ່ວນ.

ໃຜມີເບາະແສກະລຸນາແຈ້ງດ່ວນ
ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນເດີ້.

ໂທ99444048

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *