ໜ້າເປັນຫ່ວງ! ແຂວງຈຳປາສັກສ່ຽງສາຍພັນເດວຕາສນັບມຶີ້ນັບເພີ່ມຂີຶ້ນໃນຊຸມຊົນ +8 ຄົນໃນມີຶ້ນີ້

ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີຜູ້ກວດເຊື້ອໃຫມ່ທັງໝົດ 2.356 ຄົນ ແລະພົບໃຫມ່ 131 ຄົນ ເຊິ່ງມີ:

ສ່ຽງສາຍພັນເດວຕາເພີ່ມຂຶ້ນ! ໂດຍສະເພາະແຂວງທີ່ມີແຮງງານນຳເຂົ້າຫຼາຍໃນຊ່ວງນີ້

+ ໃນຊຸມຊົນ:

– ຈຳປາສັກ 8 ຄົນ.

+ ເປັນແຮງງານນຳເຂົ້າ:

– ສະຫວັນນະເຂດ 76 ຄົນ

– ຈຳປາສັກ 22 ຄົນ

– ສາລະວັນ 10 ຄົນ

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 10 ຄົນ

– ຄຳມ່ວນ 7 ຄົນ

– ບໍລິຄຳໄຊ 1 ຄົນ.

ສັງລວມແລ້ວ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການກວດທັງໝົດ 325.509 ຄົນ, ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ 3.426 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 2.289 ຄົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *