ມື້ນີ້ໄທຕິດເຊື້ອ +11.397 ຄົນ, ເສຍ ຊິ ວິ ດ 101 ຄົນ

#update ?? ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄ ວິ ດ ? ວັນອາທິດ18/7/21

?ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ +11,397 ຄົນ

?ຜູ້ປ່ວຍສະສົມ 374,523 ຄົນ (ຕັ້ງແຕ່ 1 ເມສາ 2021)

?ເຊົາປ່ວຍກັບບ້ານ 5,726 ຄົນ

?ເຊົາປ່ວຍສະສົມ 256,484 ຄົນ(ຕັ້ງແຕ່ 1 ເມສາ 2021)

?ເສຍຊີວິດ 101 ຄົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *