ສົ່ງໃຈຊ່ວຍເຢຍລະມັນ!! ນ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່ໃນຮອບ 25 ປີ ຕ້ອງໃຊ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວ່າ 15,000 ຄົນເຂົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕ່າງປະເທດ: ວັນທີ 15 ກຳລະກົດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ລາຍງານສະຖານະການໄພພິບັດຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຂັງທາງຕະເວັນຕົກຂອງເຢຍລະມັນ ໄດ້ພາກຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄປແລ້ວກວ່າ 93 ຄົນ ແລະ ຍັງສູນຫາຍຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຄົນ.

ເຊິ່ງເຫດການນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນເຫດນ້ຳຖ້ວມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ທີ່ສຸດໃນຮອບ 25 ປີຜ່ານມາ. ທາງການຕ້ອງໄດ້ລະດົມເຈົ້າໜ້າທີ່ກວ່າ 15,000 ຄົນ ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຄົ້ນຫາ ແລະ ອົບພະຍົບປະຊາຊົນ.

.

.

.

.

Northern Times News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *