ຊົມເຊີຍ ແພດໝໍທີ່ດູແລ ກັບຜູ້ປ່ວຍຫຼານນ້ອຍເປັນຢ່າງດີ.

ຊົມເຊີຍ ແພດໝໍທີ່ດູແລ ກັບຜູ້ປ່ວຍຫຼານນ້ອຍເປັນຢ່າງດີ

ແພດໝໍທີ່ດູແລ ກັບຜູ້ປ່ວຍຫຼານນ້ອຍເປັນຢ່າງດີ​ ຫາຍໄວໆເດິ້.

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃກ້ທັງຄູ່ໃຫ້ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້ເດີ ປະເທດໄທ.

“ແພດໝໍ”ກັບ”ຜູ້ປ່ວຍ​ຕົວນ້ອຍ” ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທັ້ງຄູ່ ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້ເດິ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *