ນີ້ແຫລະຄືຮັກແທ້! ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາພິສູດ ໃຈເຢັນໆ ຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆໄປ

ຄວາມຮັກມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາພິສູດໃຈເຢັນໆ ຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆໄປດັ່ງຄໍາສຸພາສິດເພີ່ນວ່າ:

ໄລຍະທາງ ພິສູດມ້າ ການເວລາພິສູດໃຈຄົນ#ຮັກແທ້ ຕ້ອງອົດທົນເດີ້ ສຸມເຈົ້າ.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *