ຊ່ວຍແຊ່ ມີຄຼິບ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ່ວນ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ່ວນ ຄົນເຈັບຖືກນຳສົ່ງມາຈາກໂຮງຫມໍເມືອງພີນ.

ຕອນນີ້ຄົນເຈັບຖືພາ 37 ອາທິດ ເດັກທ່າຂວາງ ສຽງຫົວໃຈ( – ) ແມ່(ມົດລູກແຕກ)

ກຳລັງເຂົ້າຫ້ອງປາດ ຕ້ອງການເລືອດດ່ວນ ກຸບ”B “(ຄົນເຈັບທຸກຍາກບໍ່ມີເງິນ)?

ຊົມຄຼິບ ໄດ້ທີ່.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *