ເລື່ອງເສົ້າໃຈ ຂໍໃຫ້ນ້ອງພະຍາບານໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ

ຂໍໃຫ້ນ້ອງພະຍາບານໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີຄົົນທີ່ບອກວ່ານ້ອງມີປັດຈັຍສ່ຽງ ຄື ພາວະອ້ວນ ຊ່ວຍລົງມາເບິ່ງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະຍາບານດ້ວຍ

ນອນເປັນເວລາບໍ່ ພຽງພໍ ກິນເຂົ້າບໍ່ເປັນເວລາ ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍຈະເອົາເວລາຕອນໃດ.

ເວລາໃຫ້ຕັວເອງໄດ້ນອນພໍທີ່ຈະມີແຮງໄປຂຶ້ນເວນຕໍ່ມັນກໍຍາກລຳບາກແລ້ວ

Credit : #ครูพยาบาลเล่าเรื่องลูกศิษย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *