ໜຶ່ງພາບລ້ານຄວາມໝາຍ

ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ດ່າ ກໍບອກວ່າບໍ່ມີໃຜຮັກ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຖືກແຟນຖິ້ມ ກໍບອກວ່າຢາກຂ້າໂຕຕາຍ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນພຽງແຕ່ບໍ່ມີໂທລະສັບດີໆງາມໆແພງໆຄືຄົນອື່ນ

ກໍບອກວ່າໂຊກຊະຕາລຳອຽງ……ໂທດໂຊກຊະຕາສຳຫລັບບາງຄົນ ຂໍພຽງແຕ່ມີເຂົ້າກິນ ມີເຮືອນຢູ່ນອນຫລັບ (ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ)ສຳນີ້ກໍ່ມີຄວາມສຸກແລ້ວ.

ແຕ່ພວກເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ບາງຄົນບໍ່ມີພໍ່ແມ່ ,ບໍ່ມີເຮືອນສິຢູ່ ບໍ່ມີແຟນ ບໍ່ມີແມ້ແຕ່ໂທລະສັບເກົ່າໆໃຊ້ຊ້ຳ……

ແຕ່ເຂົາກັບບໍ່ເຄີຍນ້ອຍໃຈໃຜ ບໍ່ເຄີຍໂທດໂຊກຊະຕາ “ແລະບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະຂ້າໂຕຕາຍ” ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າໜຶ່ງຊີວິດທີ່ເກີດມາມັນມີຄຸນຄ່າຫລາຍສຳໃດ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *