ຕາດູຕົນຝົນແບບນີ້ພວກເຂົາສິໄປຊົ້ນຢູ່ໃສໄຟກໍໄຫມ້ເຮືອນຈົນຫມົດ

ຕາດູຕົນຝົນແບບນີ້ພວກເຂົາສິໄປຊົ້ນຢູ່ໃສໄຟກໍໄຫມ້ເຮືອນຈົນຫມົດ

ໃຜໃຈບຸນ ແລະ ທີ່ມີກຳລັງຊັບ ກໍຂໍໃຫ້ໄປຊ່ອຍລາວແດ່ ເຮືອນລາວຕໍ່ບ້ານພັກດູທອງ.

ຄອບຄົວລາວທຸກຍາກມີລູກສາມຄົນ ພໍ່ແມ່ ຫາເກັບກະຕຸກຂາຍເພື່ອປະທັງຊີວິດ.

ເຮືອນກໍບໍແມ່ນເຮືອນເພາະລາວຫາເກັບໄມ້ເສດມາເຮັດ ສິວ່າກະຕູບກໍແມ່ນ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *