ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ແມ່ນ​ແທ້​ບໍ່ ຄູ່ສ້າງຄູ່ສົມຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ສະເໝີກັນ 4 ຢ່າງນີ້

ຄູ່ສ້າງຄູ່ສົມຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ສະເໝີກັນ 4 ຢ່າງດັ່ງນີ້.

1 ສົມສັດທາ ຄືມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນ.

2 ສົມສີລາ ຄືເປັນຄົນດີສະເໝີກັນ.

3 ສົມຈາຄະ ຄືມີຈິດໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຄືກັນ.

4 ແລະ ສົມປັນຍາ ຄືມີປັນຍາສະເໝີກັນ.

ຈາກ ວາລະສານເທວາ TAVA Magazine.

Copyright | ຄຳຄົມສອນໃຈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *